Загальна інформація про заклад

З 1 січня 2017 року, загальноосвітню школу І ступеня та ДНЗ «Малятко» було об’єднано в Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний      и      заклад» с. Іванківці.

Згідно чинного законодавства НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» с. Іванківці налічує 10 працівників: директор НВК, 3 вчителі початкових класів, 2 вихователі, помічник вихователя, кухар, техпрацівник, робітник по ослуговуванню.

З 1 січня 2017 року, загальноосвітню школу І ступеня та ДНЗ «Малятко» було об’єднано в Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний      и      заклад» с. Іванківці.

Директор НВК Глінська Т.Д., педагогічний стаж – 12 років, освіта базова вища, спеціаліст.

Вчителі:

Колодій О.В., педагогічний стаж – 22 роки, освіта вища, вчитель І категорії;

Нарожна Л.В., педагогічний стаж - 5 років, освіта базова вища,  спеціаліст;

Фабриченко Н.В., педагогічний стаж – 4 роки, освіта базова вища, спеціаліст.

Вихователі:

Ксьондзик Н.П., стаж роботи – 20 років, освіта середня спеціальна; Токарчук Л.О., стаж роботи – 19 років, освіта середня спеціальна.

Загальна  кількість  учнів  у НВК «ЗОШ І ст.. – ДНЗ» с. Іванківці    – 14 , з них :

1 клас – 7 учнів,

2 клас –    4 учні, 

3клас - 3 учні.

У дошкільному відділенні НВК – 10 вихованців.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план.  Робочий  навчальний  план  для  учнів  1-4 класів на 2017-2018н.р.   розроблено  за  Типовими  навчальними  планами  початкової  школи,  затвердженими  наказом  Міністерства освіти і науки України  від 10.06.2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи» (зі змінами).

   Організація  навчання  в 1 ,2, 3   класах у 2017-2018 навчальному році    здійснюється   за  навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від  05.08.2016 2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (у якому затверджено зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») та від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Інваріативна  складова  Типового   навчального плану реалізується у навчальному плані в повному обсязі.

   Режим роботи закладу п´ятиденний.

Заняття в ЗОШ І ст.. проводяться в одну зміну, тривалість уроків 40 хв. (відповідно до Закону України  «Про  загальну середню освіту (651 -14) ст.16,п.5)»), у 1 класі -35 хв., тривалість перерв      10 хв., великої перерви – 30 хв.

    Мова навчання українська.

  Виходячи з індивідуальних освітніх потреб учнів початкової школи, враховуючи побажання батьків та дотримуючись вимог Державних санітарних правил та норм  влаштування , утримання загальноосвітніх навчальних  закладів та організації навчально – виховного процесу, години варіативної складової : а саме 1 година української мови в 1 класі передбачаються на збільшення годин вивчення предметів інваріативної складової.